ustawienia strony: n w

baner
Mapa serwisu:   Home
czcionka: large small default
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny PDF Drukuj Email
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, koordynator programu zwalczania choroby Aujeszky'ego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Więcej…
 
Obecność motyliczki mięśniowej (Aliaria alata) PDF Drukuj Email

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informację dotyczącą oceny mięsa świń i dzików, u których w procesie badania na włośnie stwierdzono obecność motyliczki mięśniowej (Aliaria alata). Krajowe Laboratorium Referencyjne informuje, że badanie sanitarno-weterynaryjne tusz zwierząt rzeźnych i łownych ma zagwarantować , że mięso i produkty z nich pozyskane są odpowiedniej jakości i bezpieczne dla zdrowia konsumenta.

Pomimo jedynie potencjalnego zagrożenia zrażenia się motyliczką mięśniową, alariozę zalicza się do tzw.  chorób nowo pojawiających o wzrastającym znaczeniu . W Europie zarażenie mezocerkariami  A. alata jest rozważane jako czynnik zootyczny powiązany z dzikami. W związku z tym należy zapewnić brak tych pasożytów w tkance mięśniowej przeznaczonej do spożycia lub zastosować alternatywne rozwiązanie tj. obróbkę gwarantującą ich unieszkodliwienie.

PLW w Sieradzu

 
Informacje - afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń.

Aktualne informacje i prezentacje multimedialne na temat ASF adresowane do lekarzy weterynarii , hodowców, myśliwych i leśników oraz informacje na temat diagnostyki i pobierania prób do badań można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pod adresem w zakładce "Afrykański pomór świń":


 

 
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia drugiego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej PDF Drukuj Email

W dniu 18 lutego 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał informację o uzyskaniu dodatnich wyników badań na obecność przeciwciał oraz materiału genetycznego wirusa ASF u padłego dzika znalezionego w powiecie sokólskim (województwo Podlaskie). Stanowi to drugi przypadek afrykańskiego pomoru świń stwierdzonego u dzika na terytorium Polski. Z informacji uzyskanych od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku, padły dzik został znaleziony na terenie powiatu sokólskiego w okolicy wsi Kruszyniany (gmina Krynki) w dniu 15 lutego 2014 r., w pobliżu granicy z terytorium Białorusi i około 15 km od pierwszego przypadku ASF (padłego dzika znalezionego w pobliżu miejscowości Grzybowszczyzna, u którego stwierdzono ASF).

O dalszym rozwoju sytuacji Główny Lekarz Weterynarii będzie informował na bieżąco.

Główny Lekarz Weterynarii 
Janusz Związek

 
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 października 2013 10:06

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka opracowana w DBZiW_MRiRW

 

Karolina Kijewska-Raj

 
Szanowni Państwo Lekarze Weterynarii PDF Drukuj Email

W związku z licznie występującymi na obszarze kraju przypadkami dokonywania uboju zwierząt z konieczności w gospodarstwie ich pochodzenia, pragnę przypomnieć, iż kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 55) - załącznik III, sekcja I (mięso zwierząt gospodarskich kopytnych), rozdział VI „ Ubój z konieczności poza rzeźnią".

Zgodnie z w/ w przepisami: „Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi wyłącznie, jeżeli spełnia poniższe wymogi:

PLW w Sieradzu
Leszek PRzewłocki

Więcej…